Muligheder for at få internet fra Andels.net

Tast din adresse:

For at se priser, komme til tilmeldingssiden eller få mere information.

×
×

Andels.net er en fibernetudbyder, der tilbyder lynhurtigt internet i hele København

Med fibernet fra Andels.net er du sikret hurtigt og billigt internet med lave svartider og høje oppetider, til en fast månedlig ydelse. Der er rigeligt internet til hele familien og selv om alle er på nettet samtidig, vil I ikke opleve nedgang i hastigheden.

Høje hastigheder

Vi leverer lynhurtigt og stabilt fibernet direkte til dit internetstik.

Professionel support

Vores kompetente team af uddannede supportere sidder klar ved telefonerne.

Lokalt servicecenter

Du er altid velkommen i vores lokale servicecenter for gode råd eller hjælp i forbindelse med dit internet.

Ubegrænset forbrug

Der er ikke nogen øvre grænse for downloads eller uploads.

Mulighed for gebyrfri regningsbetaling

Stå sammen, lad foreningens administrator håndtere administrationen og spar betalingsgebyrerne.

99,8% Oppetid

Professionelt netværksmanagement er nøglen til høje oppetider og lave svartider.
Andels.net tilbyder lokal professionel support til alle vores internetprodukter

Professionel Support

Vi tilbyder lokal professionel support til alle vores internetprodukter.

Husk 5GHz WiFi - For at få fuldt udbytte af dit wifi

Husk 5GHz WiFi

Få fuldt udbytte af dit WiFi med en AC 5GHz router

Andels.net leverer altid mere end lovet til dit vægstik, og står gerne på mål for det.

Vi garanterer din hastighed

Vi leverer altid mere end lovet til dit vægstik, og står gerne på mål for det.

Øvrige priser:

Ydelse Pris
Global IP adresse pr. måned 25 kr.
Oprettelse, flytning og nedgradering af abonnement 250 kr.
Trådløs routerleje , per måned 35 kr.
Manglende returnering/erstatning af Inteno EX400 699 kr.
Manglende returnering/erstatning af Inteno EX600 899 kr.
Teknikerbesøg pr. ½ time 375 kr.
Stikopsætning 750 kr.
Murgennemføring af kabel 250 kr.
Ekstra kabel 10 kr. per meter.
Betaling via girokort pr. måned 39 kr.
Administrationsgebyr pr. måned 9,75 kr.
Rykker ved manglende betaling 100 kr.
Abonnementsoverdragelse 150 kr.