Hvad måles hastighed i?

Når du kører i bil, er du formentlig helt vant til at skæve til speedometeret og se et tal, der indikerer din hastighed. Hér måles hastigheden i kilometer i timen, km/t.

Det er ikke anderledes, når vi taler internet. Dér måles hastigheden blot i forhold til, hvor meget data der kan hentes per sekund – eksempelvis 1000 Mbit/s (megabit per sekund). Data er hele essensen af internettet. Data - der sendes og hentes i én uafbrudt strøm - er det, der gør, at du kan se dine yndlingsserier, følge med i nyhedsstrømmen eller dykke ned i en bestemt blog.

Start med din computer

Et udgangspunkt i en større forståelse af hastigheder er din computer (eller anden enhed for den sags skyld). Din computer er ikke en isoleret størrelse. For at gå på nettet må din computer eksempelvis uundgåeligt kommunikere med omverdenen. Bindeleddet for kommunikationen mellem computer og det omkringliggende netværk kaldes for en netværksgrænseflade. Igennem grænsefladen kan der sendes og modtages data mere eller mindre hurtigt.

Kablede netværksgrænseflader har maksimale hastigheder på 100 Mbit/s, 1 Gb/s og 10 Gb/s. Nogle vil nok mene, at disse hastigheder mest af alt skal betragtes som teoretisk opnåelige - ofte beskrevet som ”link speed” - blandt andet fordi normale, moderne routere ’kun’ kan håndtere op til 1 Gb. 10 Gb/s grænseflader er stadig ekstremt dyre, fordi de elektriske komponenter koster op mod 10 gange så meget som ved 1 Gb/s grænseflader.

Dette loft på routeren har betydning for, hvor høj hastighed du kan måle, hvilket vi kommer ind på længere nede i teksten.

Header optager plads

Data sendes med små pakker. Og hver pakke har en ’header’, dvs. en beskrivelse af, hvor pakken er fra, og hvor den skal hen, med hvilket formål. Denne header optager plads. Så hvis du eksempelvis bruger en 100 Mbit/s forbindelse, vil en lille del blive optaget af headeren. Dermed vil den oplevede hastighed ved en 100 Mbit/s kablet forbindelse ligge på omkring 96 Mbit/s. Næsten alle hastighedstest, du finder online, viser resultater ud fra dette ’oplevede’ niveau.

Ekstra bredbånd

Som internetleverandør kan man tage hånd om dette ’gap’ ved at øge ”link speed”, eksempelvis fra 100 Mbit/s til 115 Mbit/s, så brugere i en hastighedsmåling vil se resultater på lige over 100 Mbit/s. Dette kan ske, forudsat at grænsefladen er 1Gb. Der er som sådan ikke noget galt med denne praksis – for det giver i sidste ende blot kunden ekstra bredbånd uden beregning.

1Gb/s og routere

Når vi taler om 1 Gb/s hastigheder og routere, bliver tingene en anelse mere komplekse. Stort set alle moderne routere, også dem som Andels.net benytter, kan maksimalt håndtere 1 Gb/s. Det betyder, at en computer, der er forbundet til routeren, kun vil komme op på 940 Mbit/s i en test af hastigheden – uanset hvor meget hastighed, der der rent faktisk bliver leveret til dig. 

Benytter du dig af Wi-Fi - hvor din router udsender et trådløst signal, som din computer fanger - er der endnu flere forhold, der kan sænke farten. Det drejer sig blandt andet, men ikke udelukkende, om antennerne på routeren, antennerne på netværkskortet i computeren, placering af routeren i din bolig og forstyrrelser i dine nære omgivelser. Disse forhold gør, at du – som tingene er i dag – ikke vil kunne opnå 1 Gb/s på Wi-Fi-forbindelser i en måling.

Hvad med kablede forbindelser?

Med et netværk fra Andels.net har vi gjort plads, så der er afsat de aftalte hastigheder til dig. Så godt, så langt. Men hvis du sætter et kabel mellem internetstikket i væggen og din computer, så kan du i en måling sandsynligvis stadig ikke se hastigheder på 1 Gb/s. Det skyldes blandt andet, at computeren – hvormed du foretager målingen – ikke er gearet til at klare de høje hastigheder. Igen kan det meget muligt være computerens netværkskort, der sætter en dæmper på farten, for netværkskort er, i langt de fleste enheder, stadig ikke udviklede til at håndtere hastigheder på op til 1 Gb/s.

Vil du hastighedsteste?

En hastighedsmåling foretages ofte af brugeren for at teste, om man nu også får, hvad leverandøren lover. Det handler med andre ord om tillid. I Andels.net påskønner vi nysgerrige og oplyste brugere, der hellere end gerne må engagere sig i produktet. Derfor er det helt fint med os, hvis brugere ønsker at hastighedsteste. Vi giver endda gerne en aktiv hånd med og vejleder herom – vores anbefaling er, at målingen foretages på andels.net/hastighedstest og ved at sætte et kabel mellem vægstik og computeren, der tester.

Er 1Gb/s overhovedet ønskværdigt?

Lad os først slå fast, at Andels.net er garant for rigelig hastighed. Således vil langt, langt, langt de fleste Andels.net-brugere, der ikke har 1 Gb/s-forbindelse i dag, allerede nu opleve et hurtigt og velfungerende internet, der til fulde opfylder den enkeltes behov (i modsat fald – kontakt os her).  

Samtidig er Andels.net af den overbevisning, at der i dag - både blandt internetleverandører og brugere - er et overdrevent fokus på netop hastighed. Hastighed er ikke alt. En god oplevelse med internettet er eksempelvis også afhængig af driftstabilitet og god service. 

Der kan være flere grunde til, at nogle alligevel ønsker 1 Gb/s – eksempelvis vil det for nogen være attraktivt at være 'first mover'. Men rent objektivt er der ikke den store gevinst at hente. Eksempelvis kan én enhed ikke udnytte denne forbindelse, via Wi-Fi. Der er også meget få servere på internettet, der kan levere indhold til dine enheder med denne hastighed. Har du endnu ikke 1 Gb/s til rådighed i din bolig, men ønsker det, så kontakt os her. Ønsker du at vide mere om trådløse hastigheder, så se her.