Gennemsigtighedsforanstaltninger for at sikre adgang til det åbne internet for Andels.net ApS


Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet, såkaldt netneutralitet.


Nedenfor kan du se en nærmere beskrivelse af hvorledes Andels.net lever op til de konkrete bestemmelser i forordningens artikel 4, stk. 1 litra a) – e) som beskriver kravene til oplysninger der skal stilles til rådighed for slutbrugere.


 1. Oplysninger om, hvordan trafikstyringsforanstaltninger, der anvendes af den pågældende udbyder, kan påvirke kvaliteten af internetadgangstjenesterne, slutbrugeres privatliv og beskyttelsen af deres personoplysninger
  Andels.net leverer internet over faste forbindelser og anvender ikke trafikstyringsforanstaltninger.Vi garanterer hastigheden i vore abonnementer frem til vægstik og man deler ikke sin forbindelse med andre. Dog kan vi ikke garantere mere end 900Mbit på vores 1000Mbit forbindelser, da der går data tabt til headere.

 2. En klar og forståelig forklaring på, hvordan mængdebegrænsning, hastighed og andre tjenestekvalitetsparametre i praksis kan påvirke internetadgangstjenester, og navnlig forbruget af indhold, applikationer og tjenester

  Andels.net opererer ikke med begrænsninger i datamængder hastigheder eller andet.

 3. En klar og forståelig forklaring på, hvordan eventuelle tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, som indgår i slutbrugerens abonnement, i praksis kan påvirke de internetadgangstjenester, der leveres til den pågældende slutbruger

  Det trådløse udstyr som kan anvendes for trådløs adgang til internettet i hjemmet vil, reducere den oplevede hastighed på internettjenesten idet den garanterede hastighed er målt direkte til vægstik.

 4. En klar og forståelig forklaring af den minimale, den normalt tilgængelige, den maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for så vidt angår faste net, eller af den anslåede maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for så vidt angår mobilnet, og hvordan betydelige afvigelser fra de respektive annoncerede up- og downloadhastigheder kan påvirke udøvelsen af slutbrugernes rettigheder som fastsat i artikel 3, stk. 1.

  Andels.net leverer internetadgang via faste forbindelser og anvender ikke begrænsninger i datamængder samt garanterer de hastigheder der markedsføres, dog med undtagelse af 1000/1000 som er garanteret en hastighed på 900 Mbit/s upload og 900 Mbit/s download.
  Yderligere begrænsninger er nævnt under punkt c.

 5. En klar og forståelig forklaring om de afhjælpende foranstaltninger, der står til rådighed for forbrugeren i overensstemmelse med national ret i tilfælde af vedvarende eller regelmæssigt forekommende uoverensstemmelse mellem internetadgangstjenestens faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i henhold til litra a)-d).

  Abonnementsvilkårenes punkt 17 beskriver hvilke afhjælpende foranstaltninger der står til rådighed for forbrugeren såfremt Andels.net misligholder sit ansvar for fejlretning, er skyld i, at de bestilte tjenester ikke leveres i overensstemmelse med de aftalte leveringstider eller der opstår fejl i de leverede tjenester.

  Abonnementsvilkårene kan findes her

  Privatlivspolitikken kan findes her

Klageadgang som kunde

Hvis man som kunde mener, at ens internetudbyder handler i strid med reglerne, skal man i første omgang rette henvendelse til udbyderen. Internetudbyderne er i henhold til EU-reglerne forpligtede til at behandle sådanne klager.

Hvis man som kunde er uenig med sin udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af den aftale man har indgået med udbyderen, kan man klage til Teleankenævnet. Klagen kan fx dreje sig udbyderens ulige behandling af internettrafikken eller udbyderens begrænsning af ens ret til at anvende terminaludstyr efter eget valg.

Man skal dog først have klaget forgæves skriftligt til sit teleselskab, før man kan klage til Teleankenævnet. Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at man kan gøre sit krav op i penge. Man kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi man føler sig dårligt behandlet af sit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på https://teleanke.dk/


Sidst opdateret 13-05-2024

 

 

Med venlig hilsen

Andels.net
Jagtvej 223, 2. sal

2100 KBH Ø.

Cvr.nr. 27055796

Telefon: +45 36 92 62 32

E-mail: info(at)andels.netUpdate cookies preferences