Hastigheder og hastighedsmålinger

Som kunde i Andels.net skal du kunne forvente, at dit internet er ultrastabilt og hamrende hurtigt. En hastighedsmåling kan tjekke, om alt fungerer som det skal i kablingen hen til dit internetstik.


Hvad måles hastighed i?

Når du kører i bil, er du formentlig helt vant til at skæve til speedometeret og se et tal, der indikerer din hastighed. Hér måles hastigheden i kilometer i timen, km/t.


Det er ikke anderledes, når vi taler internet. Dér måles hastigheden blot i forhold til, hvor meget data der kan hentes per sekund – eksempelvis 1000 Mbit/s (megabit per sekund). Data er hele essensen af internettet. Data - der sendes og hentes i én uafbrudt strøm - er det, der gør, at du kan se dine yndlingsserier, følge med i nyhedsstrømmen eller dykke ned i en bestemt blog.


Start med din computer

Et udgangspunkt i en større forståelse af hastigheder er din computer (eller anden enhed for den sags skyld). Din computer er ikke en isoleret størrelse. For at gå på nettet må din computer eksempelvis uundgåeligt kommunikere med omverdenen. Bindeleddet for kommunikationen mellem computer og det omkringliggende netværk kaldes for en netværksgrænseflade. Igennem grænsefladen kan der sendes og modtages data mere eller mindre hurtigt.


Kablede netværksgrænseflader har maksimale hastigheder på 100 Mbit, 1 Gbit og 10 Gbit. Nogle vil nok mene, at disse hastigheder mest af alt skal betragtes som teoretisk opnåelige - ofte beskrevet som ”link speed” - blandt andet fordi normale, moderne routere ’kun’ kan håndtere op til 1 Gbit. 10 Gbit-grænseflader er stadig ekstremt dyre, fordi de elektriske komponenter koster op mod 10 gange så meget som ved 1 Gbit grænseflader.


Dette loft på routeren har betydning for, hvor høj hastighed du kan måle, hvilket vi kommer ind på længere nede i teksten.


Header optager plads

Data sendes med små pakker. Og hver pakke har en ’header’, dvs. en beskrivelse af, hvor pakken er fra, og hvor den skal hen, med hvilket formål. Denne header optager plads. Så hvis du eksempelvis bruger en 100 Mbit-forbindelse, vil en lille del blive optaget af headeren. Dermed vil den oplevede hastighed ved en 100 Mbit kablet forbindelse ligge på omkring 96 Mbit. Næsten alle hastighedstest, du finder online, viser resultater ud fra dette ’oplevede’ niveau.


Ekstra bredbånd

Som internetleverandør kan man tage hånd om dette ’gap’ ved at øge ”link speed”, eksempelvis fra 100 Mbit til 115 Mbit, så brugere i en hastighedsmåling vil se resultater på lige over 100 Mbit. Dette kan ske, forudsat at grænsefladen er 1Gbit. Der er som sådan ikke noget galt med denne praksis – for det giver i sidste ende blot kunden ekstra bredbånd uden beregning.


1 Gbit og routere

Når vi taler om 1 Gbit-hastigheder og routere, bliver tingene en anelse mere komplekse. Stort set alle moderne routere, også dem som Andels.net benytter, kan maksimalt håndtere 1 Gbit. Det betyder, at en computer, der er forbundet til routeren, kun vil komme op på 940 Mbit i en test af hastigheden – uanset hvor meget hastighed, der der rent faktisk bliver leveret til dig. Og ofte vil den testede hastighed ligge et stykke derunder, blandt andet afhængigt af hvilken server du tester op mod og om den "har travlt".


Benytter du dig af wi-fi - hvor din router udsender et trådløst signal, som din computer fanger - er der endnu flere forhold, der kan sænke farten. Det drejer sig blandt andet, men ikke udelukkende, om antennerne på routeren, antennerne på netværkskortet i computeren, placering af routeren i din bolig og forstyrrelser i dine nære omgivelser. Disse forhold gør, at du – som tingene er i dag – ikke vil kunne opnå 1 Gbit på Wi-Fi-forbindelser i en måling.


Hvad med kablede forbindelser?

Med et netværk fra Andels.net har vi gjort plads, så der er afsat de aftalte hastigheder til dig. Så godt, så langt. Men hvis du sætter et kabel mellem internetstikket i væggen og din computer, så kan du i en måling stadig ikke se hastigheder på 1 Gbit. Det skyldes blandt andet, at computeren – hvormed du foretager målingen – ofte ikke er gearet til at klare de høje hastigheder. Igen kan det meget muligt være computerens netværkskort, der sætter en dæmper på farten, for netværkskort er i mange enheder stadig ikke udviklet til at håndtere hastigheder på op til 1 Gbit.


Vil du hastighedsteste?

En hastighedsmåling foretages ofte af brugeren for at teste, om man nu også får, hvad leverandøren lover. Det handler med andre ord om tillid. I Andels.net påskønner vi nysgerrige og oplyste brugere, der hellere end gerne må engagere sig i produktet. Derfor er det helt fint med os, hvis brugere ønsker at hastighedsteste. Vi giver endda gerne en aktiv hånd med og vejleder herom – vores anbefaling er, at målingen foretages på andels.net/hastighedstest og ved at sætte et kabel mellem vægstik og computeren, der tester.


Er 1 Gbit overhovedet ønskværdigt?

Lad os først slå fast, at Andels.net er garant for rigelig hastighed. Således vil langt, langt, langt de fleste Andels.net-brugere, der ikke har 1 Gbit-forbindelse i dag, allerede nu opleve et hurtigt og velfungerende internet, der til fulde opfylder den enkeltes behov (i modsat fald – kontakt os her).  


Samtidig er Andels.net af den overbevisning, at der i dag - både blandt internetleverandører og brugere - er et overdrevent fokus på netop hastighed. Hastighed er ikke alt. En god oplevelse med internettet er eksempelvis også afhængig af driftstabilitet og god service. 


Der kan være flere grunde til, at nogle alligevel ønsker 1 Gbit – eksempelvis vil det for nogen være attraktivt at være 'first mover'. Men rent objektivt er der ikke den store gevinst at hente. Eksempelvis kan én enhed ikke udnytte denne forbindelse, via Wi-Fi. Der er også meget få servere på internettet, der kan levere indhold til dine enheder med denne hastighed. Har du endnu ikke 1 Gbit til rådighed i din bolig, men ønsker det, så kontakt os her. Ønsker du at vide mere om trådløse hastigheder, så se her.


Nu kommer Basic 2500 - skal du have det?

I starten af 00'erne gik Andels.net fra at levere 10 og 20 Mbit til 50 Mbit. Det var et vanvittigt spring og en svimlende hastighed. Dengang. Vi følger naturligvis med tiden, og stadig flere af vores kunder spørger efter endnu højere hastigheder, end hvad de har i dag. Ligeledes er priserne på det udstyr, der skal til for at levere hurtigere net, nu kommet ned i leje, hvor vi også mener, at det er økonomisk fornuftigt at forøge og opgradere hastighederne.  


Derfor tilbyder vi nu at mangedoble den hastighed, vi tilbød i 00’erne, og levere helt op til 2500 Mbit.  


Men som vi ynder ...

Kan gratis være dyrt?
Formentlig forbinder du ordet ’gratis’ med noget behageligt. Når noget er gratis, så skal du nemlig ikke af med en krone, og der er intet at tabe. Eller er der … ?
Bliver du snydt af prisportalerne?
Portalerne skulle hjælpe os med at danne overblik og være vores objektive guide i jagten på det perfekte køb. Men de er ude i en svær balanceøvelse.
Optimer din internetoplevelse med 5 GHz
De fleste af os bruger det hele tiden. Wi-Fi. Eksempelvis når vi er på nettet derhjemme. Alligevel er det ikke altid, at vi synes, at det trådløse internet bare spiller. Her er et par simple råd.
Få god wi-fi-dækning til hjemmekontoret
Er du træt af dårlig trådløst internet derhjemme? Et mesh-netværk kan være løsningen.
Hastigheder og hastighedsmålinger
Som kunde i Andels.net skal du kunne forvente, at dit internet er ultrastabilt og hamrende hurtigt. En hastighedsmåling kan tjekke, om alt fungerer som det skal i kablingen hen til dit internetstik.
Update cookies preferences